Aktiviti

7f3471f7-98ea-4fc2-94c9-8d9a0d618d83Dari masa ke semasa saya terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang berbentuk ilmu dan kemasyarakatan samada yang dianjurkan oleh Inovastra atau oleh pihak ketiga.

Saya kongsikan aktiviti-aktiviti tersebut supaya maklumat dan ilmunya dapat disebarkan dengan lebih meluas lagi.

Aktiviti-aktiviti:

Perniagaan Sebagai Ibadah

Tadbirurus Di Dalam Masyarakat Moden

Menangani Disrupsi Di Sektor Kewangan, Perbankan dan Perakaunan

Memulakan 2019 Dengan Bicara Tadbirurus

Bila Keluarga Berkumpul

Dari Disinkronisasi hingga ke Kewarganegaraan Korporat Yang Baik

Belajar Untuk Belajar

Penilaian dan Penarafan, Ada Yang Mudah Dan Ada Yang Lebih Merangkumi

Kerajaan Yang Responsif, Rakyat Yang Partisipatif

Pengurusan Risiko Di Sektor Awam

Di antara mencari kerja dengan membina kerjaya

Bicara Integriti Institusi Awam di Awani

Bicara Integriti di Alor Setar

Penilaian Prestasi Bagi Agensi Bukan Untuk Keuntungan

Komunikasi Korporat perlu diurus secara berstrategik

Berani Berfikir dan Berbuat Apa Yang Benar