Perniagaan

Tadbiurus dan Kepimpinan Perniagaan image.001Di sini saya akan membincangkan perkara-perkara berkenaan perniagaan dari tiga perspektif:

  • Pengurusan perniagaan
  • Tadbirurus yang baik
  • Kepimpinan yang berkesan

Ketiga-tiga faktor di atas adalah perlu bagi menjadikan perniagaan mampu menawarkan nilai kepada pelanggan, berdayasaing dan lestari.

Ianya boleh digambarkan melalui rajah di atas.

Satu persoalan yang sering ditanya ialah perlukah seseorang untuk mengetahui dan berkebolehan di dalam kesemua perkara-perkara di atas? Bagi saya, tidak. Apa yang penting ialah keperluan supaya usahawan memahami bahawa mengurus dan perniagaan itu luas bidangnya. Ada yang boleh kita jalankan sendiri dan ada yang kita perlu bantuan orang lain.

Dengan adanya kefahaman tersebut, usahawan akan sentiasa berusaha untuk memperkukuhkan perniagaan dan tidak berasa selesa dengan kejayaan.

Artikel-artikel:

Pengurusan insan

Bila Tokey Durian Bercerita

Apakah Gaya Pengurusan Anda

Di Mana Duduknya Kapten?

Mengapa Pengurus Pasukan Bola Melompat-lompat Di Luar Padang?

8 Perkara Penting Berkenaan Pekerja

Merangka Struktur Organisasi Perniagaan

Merangka Struktur Imbuhan Pekerja

Memperkukuhkan Aliran Bakat Perniagaan

Strategi

ESG dan Rahmah

Pembentukan Strategi

Elemen Strategi

Fasa Perkembangan Perniagaan dan Cabarannya

Pemacu perubahan dan strategi perniagaan

Komunikasi Berstrategi

Pematuhan

Anti-Rasuah: Di Antara Sistem Dengan Jantunghati

Kawalselia Syarikat-Syarikat Milik Kerajaan

Pengurusan Pematuhan Bagi Perniagaan

Pematuhan Undang-Undang Berkenaan Pekerja

Mengira rosotnilai aset

Pemasaran

Ekosistem Keropok Balok

Siapakah “Pembeli” Produk Anda?

Kewangan

Nilai Kawalselia Yang Berkesan

Kemungkiran Hutang, Kemungkiran Bersilang Dan Mengapa Kerajaan Tak Boleh Mungkir Hutangnya

Pengurusan Aliran Tunai Penting Bagi Perniagaan

Perakaunan Untuk Usahawan #1

Perakaunan Untuk Usahawan #2

Operasi

Jual Kek Pun Kena Ada Perancangan Penerusan Perniagaan

Menguruskan Rantaian Bekalan Di Dalam Membina Perniagaan