Minda CEO

Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menduduki beberapa jawatan di sepanjang kerjaya profesional saya. Di ataranya adalah:

  1. Pengerusi Eksekutif, Khairuddin Hasyudeen & Razi, firma perakaunan yang saya tubuhkan.
  2. Presiden, Institut Akauntan Malaysia, badan kawalselia profesion perakaunan di Malaysia.
  3. Pengerusi Eksekutif, Lembaga Pemantauan Audit (Audit Oversight Board), sebuah badan di bawah Suruhanjaya Sekuriti yang menyelia juruaudit syarikat perkepentingan awam.
  4. Pengarah Eksekutif Penyeliaan Pasaran dan Korporat, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang bertanggungjawan untuk menyelia pasaran modal Malaysia.
  5. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif, Lembaga Tabung Haji, sebuah agency kerajaan yang membolehkan umat Islam di Malaysia menyempurnakan ibadah haji.

Pengalaman-pengalaman di atas dan beberapa pengalaman yang lain mendedahkan saya kepada perkará-perkara berkenaan pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan perniagaan dan organisasi. Ianya juga memberikan saya peluang untuk menerajui pelbagai organisasi dan institusi, khususnya di dalam perspektif sebagai seorang Ketua Pegawai Eksekutif atau pun CEO.

Oleh itu, saya cuba untuk berkongsi pandangan dan pendapat saya berkenaan kedudukan ini. Ianya diharapkan akan membantu usahawan-usahawan yang ada peranan demikian, tidal kiralah apa gelarannya. Apa yang saya kongsikan ini jaga diharapkan akan memanfaatkan orang-orang lain yang ada kedudukan pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan.

Kesemua ini boles di dapati di laman http://www.minda.ceo